Forsøgsliste

Kemi/Bio:

Saltes iongitter (elektrolyse af salt)

Saltes bestanddele (Ioner i kalk)

Fremstilling af salt ved (oxidation af metal)

Saltes opløselighed (Rensning af fosfat fra spildevand) se resultat

Eutrofiering-spildevandsrensning (Rensning for nitrat m.m.)

Stærke og svage syrer og baser (”måling med universalindikatorpapir”)

Syrens bestanddele (Elektrolyse af saltsyre, se prisma kemi 8/9 s 129)

Neutralisation, Titrering (forsøg med beregning af mol)

Ætsning af metal (Oxidation af metal)

Fremstilling af metaller (reduktion af metal)

Spændingsrækken (”Spændingsrækken”, ”oxidation og reduktion af metal”)

Metallers ædelhed og kemiske egenskaber (”Rustningsforsøg i Prisma kemi 8/9 s. 97”, ”galvanisk rustbeskyttelse”,)

Påvisning af luftarterne ilt, kuldioxid, nitrogen og hydrogen.(se kemisk analyse)

Flammeprøve til pavisning af Na, Li, K, Ca, Cu (forsøg: se kemisk analyse og "flammefarver")

Fældningsreaktioner til pavisning af K, Ca, Fe, Cu, Ni, Cl, I, CO3, NO3, SO4

(NO3, Ni, Ca, K dog ikke reaktionsligninger) (forsøg: se kemisk analyse)

Fotosyntese, forbrug af CO2 (se ”vandpest fotosyntese”)

Afbrænding af kul (se  ”forbrænding”)

Ånding, dannelse af CO2 og brug af O2 (forsøg: se ”forbrænding”)

Nedbrydning af organisk stof, respiration (forsøg: se "Biologisk nedbrydning af organisk stof"”)

Fysik:

Bestemmelse af magnetisk nord- og sydpol med kompas ("Brug af kompasset")

Magnetfeltlinier ("Feltet om en stangmagnet")

Magnetisering og afmagnetisering ("magnetisering af savklinge")

Magnetfeltet om en ledning ("Feltet om en ledning")

Magnetfeltet omkring en spole, gribereglen (”Magnetfeltet om en elektromagnet")

Elektromagneten ( "Byg en elektromagnet" og ”Elektromagnetens styrke 1”)

Induktionsstrømmens retning og styrke (”Induktionsspændingen 1 og 2” og "Faradays forsøg")

Vekselstrøm og jævnstrøm (se fysikforsøg ”vekselstrøm)

Transport af El (”undersøgelse af transformation 1 og 2")

Radioaktivitet Halveringstid og gennemtrængelighed (se fysikforsøg 3 og 4 ”)

Radioaktivitet ekstra + styring (se fysikforsøg ekstra)